Engle

Engle i Aura Soma

Ærkeenglen Uriel

Forbinder det ubevidste med det bevidste og åbner for gammel visdom fra fortiden. Healing til hjertet, styrker intuition. At skabe fred så mønstre af vrede og hævnfølelse kan opløses i visdom. Skelne mellem hvad der er vore egne mønstre og hvad der kommer fra den kollektive bevidsthed.

Ærkeenglen Raphael

Kommunikation mellem det fysiske og det spirituelle. Går ind på tredje øje. En meget dyb fred. At lytte til den indre stemme uden den påvirkes fra omgivelserne. Stoppe kritik og selvkritik – Compassion. At se sig selv klart og derved blive i stand til at se andre klart.

Ærkeenglen Gabriel

Kærlighed og visdom. Friheden til at elske sig selv som en guddommelig skabning i udvikling. At bringe kærligheden ind i de små ting. At være ærlig overfor sig selv. Frigørelse fra gamle bindinger, slippe frygt.

Ærkeenglen Michael

Tillid til livsprocessen. Samarbejder med gud. Den individuelle vilje smelter sammen med den guddommelige vilje i tro og tillid. Vanemæssige bekymringer og forvirringer må vige for større klarhed, tryghed og livsglæde, og dermed forløsning af kreativitet.

Ærkeenglen Sandalphon

Essensen hjælper til den dybere forståelse af empati – compassion. Kristus bevidstheden opvågnen i hvert enkelt menneske, samt åbning til gammel viden. Livet præsenterer os for dualiteten i alle ting, men med omsorg kærlighed og indsigt.

Ærkeenglen Tzadkiel

Bringer os muligheden for et nyt perspektiv i vores forståelse af kærlighed, kærlighed til orden og alle skabninger. Styrker det feminine lederskab, intuitionen. Hjælper til at opløse bitterhed og frustration.

Ærkeenglen Metatron

Styrker alle vore iboende talenter og potientaler Indeholder det meste intense lys og den dybeste skygge.
Hjælper med at se klart, jo mere transparente vi kan blive i os selv jo klarere kan vi se. Når vi bringer stilhed ind i hvert øjeblik, vil vi blive i stand til, ved dyb anerkendelse og respekt for naturens love, at blive guidet til at være på rette sted i rette tid med en bevidsthed som hjælper os selv og helheden.

Ærkeenglen Jophiel

Hjælper os til en dybere oplevelse af sandhed, harmoni, tillid, fred, ro til det bevidste sind og derved skabe rum for kærlighed og selvrespekt. Frigørelse fra ydre autoriteter ved at finde sin egen sandhed.