Quintessenser

Quintessenser

De bringer en mere subtil energi ind i Aura-Soma systemet. De arbejder gennem de astrale og æteriske områder, op til 30 cm fra kroppen. Quintessenserne anvendes i forbindelse med meditation og anden form for selvfordybelse. De renser og åbner sindet og skaber en klarhed i sanseindtrykkene. De virker opløftende og
krystalliserende.

Der findes 15 forskellige Quientessenser. Essenserne er baseret på urter og blomsters healende og vitaliserende kraft og på farvernes bevidstgørende indflydelse. Derudover er quintessenserne specielt invokerede. De anvendes ofte i forbindelse med meditation og anden form for selvfordybelse. De er også anvendelig i enhver form for healingsarbejde eller anden terapeutisk arbejde. De har en intens transformerende kraft og virker derfor ofte meget forløsende og opløftende. Den påvirkning essenserne har på os er selvfølgelig individuelt, der kan dog siges noget generelt baseret på erfaringerne med dem. Essenserne er ment som støtte i den personlige udviklingsproces vel vidende at i sidste ende er det den enkeltes egen vilje, der skaber tidspunktet for forvandling. Essenserne er utrolig healende og beskyttende, de hjælper med at påminde og vække bevidstheden.

The Christ

Beskytter den inderste kerne i os selv. Troen på sig selv og egne kræfter. Styrke til at møde livets udfordringer.

Pallas Athena

Indre frihedsfølelse. Umiddelbar. Åbner den kreative inspiration. Intuitiv klarhed.

Orion og Angelica

Løfter sindet hen imod skønhed og harmoni. Kreativitet. Det indre barn.

Lady Nada

Rolig. Beroligende på stærke emotioner. Healer sårede og svigtede følelser. Lærer os at accepterer sider af os selv, vi oplever problematiske.

Kuthumi

Befordrer selverkendelse og ydmyghed. Indsigt og klarhed i relationer. En oplevelse af altings dybere samhørighed. Healende ved fremmedgjorthed overfor sine omgivelser.

Sanat Kumara

Ærbødighed overfor livets inderste kerne. Samler og balancerer ved oplevelsen af adskilthed mellem det indre og ydre. Erkendelse igennem accept af det umiddelbare modsætningsfyldte.

Kwan Yin

Forstærker samhørighedsfølelsen. Dybtliggende smerte/ indkapslede følelser. Lindrende. Emotioner og bindinger frigøres så livsenergien og glæden igen kan strømme.

Lady Portia

Skelneevne. Dømmekraft. Samler og fokuserer giver dermed perspektiv og overblik. Frigør selvanklage.

Djwahl Khul:

Tillid til hjertets klarhed. Oprigtighed. Sandhed der samler og forener. Klare beslutninger. Overvinde tvivl.

Hilarion

Opløftende. At følge hjertets kald. Erkendelsen af det indre lys, der oplyser vejen. Overvinde tvivl og skyld.

Maha Chohan

Hjertets stilhed. Udfoldelse af ens dybere individualitet. Åbning af hjertet. Overgivelse. Medmenneskelighed. Kreativitet.

El Morya

Meditativ ro. Overblik. Distance. Sindet falder til ro og en indre klarhed opstår. Nyt perspektiv. Tillid til ens dybere autoritet og dermed frigørelse fra ydre autoriteter.

Saint Germain

Det virkelige selv toner frem. En renselse dybt inde i sjælen. Frigør modstand mod at være i den fysiske verden. Hengivelse og overgivelse til ens dybere bestemmelse.

Serapis Bay

Renhed og renselse i tanke og følelse. Krystallisering. Klarhed ved afslutninger og begyndelser. Starten på en ny cyklus.

Holy Grail

Visdoms kilden i hver og en af os. Centrering