C7 Tools

Creating Seven Tools

Tools fra Creating Seven Schweiz, er krystalsand i små forseglede rør, hvori fint stoflige åndelige energier gennem en alkymistisk proces er forankrede. Tools’ne hjælper mange mennesker psykisk, fysisk og spirituelt. Alle, der har en opgave eller en mission, kan have glæde af et værktøj for at få den løst. Sådan er det også med vore private og personlige arbejdsopgaver. Vi er blevet født her på ‘Jorden’ for at lære, og disse lærdomme er lige så forskellige, som de mennesker vi omgås. Det er ligesom at gå i skole, hvor vi ikke
alle går i samme klasse. Det med at forstå, hvad der er vores livsmål, er der kun få, som har fået facitlisten til. Den dybeste meningen er faktisk, at stien bliver til, medens du går.

Alt i universet består af vibrationer. Hvert atom, molekyle og celle har en bestemt svingningsfrekvens. Er der opstået nogle ubalancer, forstyres disse svingninger. Tilføres kroppen igen de oprindelige impulser af energi og information med Creating Seven Tools, vil selv den helbredende kraft genetableres.

Creating Seven Tools er som fysiske sendere, der har indkodet disse specifikke energier. Årsager til ubalancer i kroppens kemiske processer kan være: bekymringer, mørke tanker, sorg og vrede.

Tanker påvirker følelser. Følelserne påvirker det fysiske og skaber ubalancer.

Creating Seven Tools er blevet skabt for at ændre vibrationerne i det psykiske legeme, og dermed ændre vibrationerne i den
fysiske krop.

Vi har ofte brug for lidt hjælp, til at overvinde nogle af livets besværligheder og udfordringer. Det er her at Creating Seven Tools kan gå ind som hjælp og støtte.

Hver C7-tools indeholder en specifik basisenergi bestemt til at løse og opnå resultater såsom at kunne give slip, selverkendelse, velbefindende, forløsning, harmoni, balance osv.

Et særligt Alkymi-sæt af C7 Tools anvendes til kollektive miljøproblemer som rensning af vand, jord, luft samt til dyr, planter m.m. Som terapiform kan C7 Tools stå alene eller understøtte al anden form for behandling. Creating Seven Tools blev udviklet i 1996 af Alkymisten Fridolin Freuler fra Zürich og vinder nu hastigt frem i Europa.

Klik for at læse en detaljeret beskrivelse af C7 Tools